Zásady ochrany osobních údajů

Společnost bergfex GmbH (dále jen "bergfex" nebo "my") provozuje tyto webové stránky www.bergfex.at (www.bergfex.com, www.bergfex.de, atd.), jakož i další služby, včetně cizojazyčných webových stránek a mobilních aplikací (dále jen "aplikace") bergfex/Tours, bergfex/Weather a bergfex/Ski. Webové stránky, mobilní aplikace a další nabídky jsou dále souhrnně označovány také jako "služby bergfex" nebo "nabídka". V rámci vašeho využívání služeb bergfex od vás shromažďujeme a používáme osobní údaje v souladu s následujícími ustanoveními o ochraně osobních údajů:

1. Předmět ustanovení o ochraně údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, když používáte služby společnosti bergfex. Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme v souladu se zákony o ochraně osobních údajů Rakouské republiky. Pokud vám společnost bergfex prostřednictvím služeb bergfex poskytuje přístup k nabídkám, službám nebo službám třetích stran a vy je využíváte, platí jejich příslušné předpisy o ochraně osobních údajů. Nejsme si vědomi předpisů o ochraně osobních údajů třetích stran a nekontrolujeme je. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za ochranu údajů těchto společností a doporučujeme vám, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich aplikací, "Můj bergfex" nebo jiných oblastí, podívejte se prosím na naše často kladené dotazy.

2. Odpovědný orgán

bergfex GmbH, Neupauerweg 30a, 8052 Graz, Rakousko, je správcem ve smyslu zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany údajů nás prosím kontaktujte na stejné poštovní adrese nebo e-mailem na adrese datenschutz@bergfex.at.

3. Shromažďování osobních údajů

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš níže uvedený výslovný souhlas ve smyslu čl.6 odst.1 písm.a) ve spojení s čl.7 a čl.9 odst.2 písm.a) GDPR. Vaše osobní údaje shromažďujeme a uchováváme v následujícím rozsahu

3.1 Používání našich webových stránek bez registrace

Můžete navštívit naše webové stránky a využívat jednotlivé nabídky služeb bergfex, aniž byste se museli registrovat jako členové bergfex.

3.2 Registrace člena

Abyste mohli využívat všechny funkce služeb bergfex, musíte se zaregistrovat. K tomu potřebujeme vaši platnou e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo a vaše jméno a příjmení. Uživatelské jméno a heslo si můžete zvolit sami. Zejména vaše uživatelské jméno nemusí odpovídat vašemu skutečnému jménu nebo jeho části. Vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa a heslo nejsou ve výchozím nastavení viditelné třetím stranám. Toto nastavení můžete změnit ve svém uživatelském profilu.

3.3 Vytvoření profilu

Další osobní údaje, jako je adresa, narozeniny a další osobní údaje, můžete do svého profilu zadat zcela dobrovolně. Adresa a narozeniny nejsou ve výchozím nastavení viditelné, zobrazují se volitelně zadané koníčky a nahraný profilový obrázek. Uložené osobní údaje ve svém profilu můžete kdykoli prohlížet, měnit a mazat a měnit možnosti zobrazení.

3.4 Připomínky, hodnocení a další příspěvky

Vaše komentáře a hodnocení spolu s vaším svobodně zvoleným uživatelským jménem jsou viditelné registrovaným členům služeb bergfex i neregistrovaným návštěvníkům našich webových stránek a případně návštěvníkům partnerských nabídek. Vaše komentáře a hodnocení si tedy mohou přečíst i další osoby. Pokud si nepřejete, aby bylo vaše skutečné jméno spojováno s tímto obsahem, neměli byste proto kombinovat své skutečné jméno s uživatelským jménem. Kromě toho ukládáme vaše příspěvky v diskusních fórech ve službách bergfex s vaším uživatelským jménem. Tyto příspěvky jsou viditelné i pro neregistrované uživatele služby bergfex.

3.5 Údaje z protokolu

Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky a služby bergfex, jsou jednotlivé údaje týkající se vaší interakce s našimi webovými stránkami a službami bergfex, jako je aktuální IP adresa, použitý internetový prohlížeč, dříve navštívené webové stránky ("referrer") a časy přístupu, automaticky přenášeny vaším počítačem do společnosti bergfex a ukládány do tzv. log souborů. Výše uvedené logovací údaje používáme v pseudonymizované podobě k vytváření uživatelských profilů pro účely reklamy založené na potřebách, průzkumu trhu a návrhu služeb bergfex. Profily uživatelů vytvořené v této souvislosti nespojujeme s vašimi osobními údaji. Pokud s výše uvedeným používáním vašich údajů nesouhlasíte, můžete kdykoli do budoucna vznést proti tomuto používání námitku. Za tímto účelem zašlete písemnou zprávu se svou námitkou, v níž uvedete své uživatelské jméno a e-mailovou adresu uloženou na stránce vašeho profilu v části "Nastavení", na adresu datenschutz@bergfex.at. Tyto protokolové údaje ukládáme také z důvodu bezpečnosti dat (tj. ochrany našich systémů a v nich uložených údajů před neoprávněným přístupem), za účelem zjištění a odstranění chyb v našich systémech a v případech, kdy na základě určitých skutečností existuje podezření, že služby bergfex jsou pod členským účtem využívány v rozporu se zákonem nebo smlouvou, např. ke spáchání trestných činů, jako je podněcování k nenávisti (§ 130 německého trestního zákoníku) nebo zobrazování násilí (§ 131 německého trestního zákoníku).

3.6 Soubory cookie

Každý prohlížeč používá informace pro komunikaci s webovými stránkami, které jsou na daných zařízeních navštěvovány. Jako webový portál provádíme na našich webových stránkách různé činnosti zpracování dat. Kromě našich vlastních činností zpracování údajů spoléháme na integraci obsahu třetích stran do našich webových stránek. Činíme tak jednak z obsahových/redakčních důvodů, jednak z ekonomických důvodů využíváme možnosti zpřístupnit naše webové stránky třetím stranám jako reklamní prostor.
Používáme soubory cookie, aby pro vás bylo používání služeb bergfex co nejpohodlnější. Soubory cookie jsou malé datové soubory, které se ukládají na váš pevný disk a umožňují, aby vás naše webové stránky rozpoznaly. Používáme takzvané "session cookies". Jedná se o soubory cookie, které se z vašeho pevného disku automaticky vymažou poté, co opustíte webové stránky. Tyto soubory cookie používáme k potvrzení, že jste přihlášeni jako členové po dobu vaší interakce s našimi webovými stránkami. Kromě toho se používají také soubory cookie, které se ukládají na vašem pevném disku i po odhlášení z webu bergfex. Potřebujeme je k vašemu automatickému přihlášení při příštím použití služeb bergfex a k uložení města, pro které chcete vidět program místního kina. Platnost těchto souborů cookie automaticky vyprší po šesti měsících. Pokud si cookies nepřejete, můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby ukládání cookies zakázal. To však může znamenat, že nebude možné plně využívat všechny služby bergfex nebo jejich funkce. Dále z komerčních důvodů využíváme možnosti zpřístupnit naše webové stránky třetím stranám jako reklamní prostor ("reklamní cookies").

Na bergfex se používají následující typy souborů cookie:

Funkční soubory cookie, personalizační soubory cookie, soubory cookie pro analýzu výkonu a webu, reklamní/reklamní/cílené soubory cookie, soubory cookie pro opakované cílení a soubory cookie třetích stran.

3.7 Služby webové analýzy

Na webových stránkách služeb společnosti bergfex používáme službu "Google Analytics", službu webové analýzy společnosti Google Inc. (dále jen "Google"), nebo srovnatelné služby webové analýzy. Společnost Google používá soubory cookie, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analyzovat vaše používání webových stránek pro naše účely. Informace vygenerované soubory cookie o vašem používání našich webových stránek, včetně vaší aktuální, ale zkrácené (viz níže) IP adresy, jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. Google tyto informace používá k analýze vašeho používání našich webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách uživatelů našich webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Instalaci těchto souborů cookie můžete zabránit výběrem příslušného nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Jako preventivní opatření bychom vás rádi upozornili, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce služeb bergfex v plném rozsahu. Proti shromažďování a používání vaší IP adresy službou Google Analytics můžete kdykoli vznést námitku s platností do budoucna. Více informací o tom najdete na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (Stáhněte si doplněk pro deaktivaci služby Google Analytics pro prohlížeče).

3.8 Aplikace poskytovatelů služeb třetích stran

3.8.1 Facebook
Pokud jste členem facebook.com, nabízíme vám možnost přihlásit se k bergfex prostřednictvím vašeho účtu na Facebooku pomocí aplikace Facebook "Facebook Connect" integrované do našich webových stránek a využívat naše služby. Tato alternativa přihlášení vám umožňuje, aby se některé vaše osobní údaje uložené na facebook.com přenesly z Facebooku na bergfex. V rámci tohoto registračního procesu vás Facebook informuje, které z vašich údajů mají být přeneseny ("údaje z Facebooku"), a požádá vás o výslovný souhlas s tímto přenosem. Bez vašeho souhlasu nám nebudou z Facebooku předány žádné osobní údaje. Vaše údaje na Facebooku používáme pro účely popsané v bodech 4.1 až 4.4 níže v rámci služeb bergfex. Kromě toho je používáme v anonymizované podobě k sestavování statistik a analýz za účelem zlepšování a dalšího rozvoje služeb bergfex pro všechny uživatele. Samozřejmě i v případě, že jste členem facebook.com, můžete se zaregistrovat jako uživatel přímo u bergfex na našich webových stránkách jako každý jiný uživatel, aniž byste nám předávali údaje ze svého facebookového účtu.

3.8.2 Služby aplikací
Pro účely zlepšování a dalšího vývoje našich aplikací využíváme následující poskytovatele služeb:

Firebase

Amplitude

Appsflyer

RevenueCat

3.9 Apple HealthKit

Prostřednictvím Apple HealthKit se do zařízení bergfex přenášejí pouze údaje o srdečním tepu a krocích a zařízení bergfex je načítá a ukládá pouze v souvislosti s příslušnou aktivitou. Se všemi shromážděnými údaji je zacházeno důvěrně, nejsou předávány třetím stranám a nejsou používány k marketingovým účelům.
HealthKit je služba zpracování dat o aktivitě poskytovaná společností Apple Inc., která slouží k přístupu k datům o aktivitě nebo k jejich ukládání. Další informace: Apple HealthKit

3.10 Doba skladování

Pokud se na našich webových stránkách zaregistrujete, budeme vaše údaje uchovávat po dobu existence vašeho účtu a poté pouze po dobu vyžadovanou zákonem.

3.11 Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Mimo jiné jste oprávněni (za podmínek stanovených platnými právními předpisy v příslušném platném znění) (1) zkontrolovat, zda a jaké osobní údaje o vás uchováváme, a získat kopie těchto údajů, (2) požadovat opravu, doplnění nebo výmaz vašich osobních údajů, které jsou nesprávné nebo nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, (3) požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, a (4) za určitých okolností vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním, přičemž tím není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného na základě dosud uděleného souhlasu až do jeho odvolání, (5) požádat o přenositelnost údajů, (6) znát totožnost třetích stran, kterým jsou vaše osobní údaje předávány, a (7) podat stížnost u příslušného orgánu.

4. Použití údajů

4.1 Používání služeb bergfex

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám umožnili využívat služby bergfex a poskytovat služby nabízené v rámci služeb bergfex a také abychom vám umožnili přístup ke službám třetích stran.

4.2 Newsletter

Pravidelně rozesíláme informační bulletiny s turistickými nabídkami a informacemi. Newsletter je zasílán pouze těm osobám, které samostatně a aktivně souhlasily s jeho zasíláním ve svém uživatelském profilu, v poptávkovém formuláři, v soutěži apod. Newsletter je zasílán pouze těm osobám, které aktivně souhlasily s jeho zasíláním. Registrace nemá za následek automatické zasílání našich newsletterů. Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním.

4.3 Personalizované služby a obsah

Nabízíme personalizované služby, které vám zobrazují obsah, jako jsou lyžařská střediska, webové kamery, počasí atd., optimalizovaný podle vašich osobních zájmů. K tomuto účelu využíváme informace, které u nás můžete volitelně zadat, zejména vaše oblíbená lyžařská střediska. Tyto osobní údaje však dále nepředáváme.

4.4 Stíhání protiprávních a nesmluvních jednání; zajištění bezpečnosti údajů

Vaše osobní údaje, včetně údajů uložených ve vašem profilu a vaší IP adresy, můžeme použít pro účely bezpečnosti dat a pro prevenci a stíhání jednání v souvislosti s používáním služeb bergfex, u nichž existuje podezření, že jsou nezákonné nebo porušují smlouvu, zejména trestné činy, jako je podněcování k nenávisti (§ 130 StGB) nebo zobrazování násilí (§ 131 StGB), nebo v případě podstatného porušení našich všeobecných obchodních podmínek.

5. Ochrana vašeho členského účtu

Heslo je klíčem k vašemu členskému účtu. Používejte prosím různá čísla, písmena a speciální znaky a své heslo nikomu nesdělujte. Pokud své heslo sdílíte s jinými osobami, nezapomeňte, že nesete odpovědnost za všechny akce provedené prostřednictvím svého členského účtu a můžete být vystaveni právnímu postihu. Pokud je tedy vaše heslo z jakéhokoli důvodu prozrazeno, měli byste nás o tom neprodleně informovat a heslo změnit. Vaše heslo je u nás uloženo v zašifrované podobě podle nejnovějších poznatků, a proto jej nemůžeme zobrazit my ani třetí strany.

6. Právo na informace

Jako člen společnosti bergfex máte právo kdykoli obdržet informace o typu a rozsahu údajů, které o vás uchováváme, v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Ve svém účtu bergfex (sekce Nastavení / Moje údaje) můžete kdykoli získat přehled o údajích, které o vás uchováváme. Pokud nemáte účet bergfex, zašlete nám prosím zprávu e-mailem na adresu datenschutz@bergfex.at a okamžitě obdržíte informace o tom, kde a jaké údaje o vás máme uloženy.

7. Vymazání dat

O vymazání svého účtu můžete kdykoli požádat zasláním e-mailu na adresu. datenschutz@bergfex.at žádost. Vaše osobní údaje, včetně vašich komentářů a uživatelského jména, okamžitě vymažeme. Z vymazání mohou být vyňaty pouze údaje, které ještě potřebujeme k uplatnění stávajících smluvních nebo zákonných práv vůči vám, např. v případě právních sporů, nebo které jsme ze zákona povinni uchovávat. Tyto údaje budou námi zablokovány. Pokud máte účet na bergfex, můžete celý svůj účet kdykoli sami vymazat v sekci "Nastavení -> Moje údaje". Tam také získáte přehled o tom, jaké údaje jsme o vás uložili.
Kromě toho váš účet po dvou letech zkontrolujeme. Pokud během této doby nezjistíme žádnou aktivitu, budeme vám každé dva měsíce zasílat potvrzující e-maily. Po třech letech bez aktivity nebo potvrzení váš účet odstraníme (s výjimkou účtů s veřejným zobrazením prohlídek).

8. Změny těchto ustanovení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo tato ustanovení o ochraně údajů kdykoli změnit v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů. O těchto změnách vás budeme předem informovat e-mailem. Změněná ustanovení o ochraně osobních údajů vstupují v platnost dnem uvedeným ve změněných ustanoveních o ochraně osobních údajů.

9. Souhlas se shromažďováním a používáním údajů

Některá výše popsaná použití vašich osobních údajů vyžadují váš souhlas:
9.1 Souhlasím s tím, že společnost bergfex může uchovávat a používat mé osobní údaje, včetně údajů uvedených v mém profilu a mé IP adresy, za účelem zabezpečení údajů a prevence a stíhání jednání v souvislosti s používáním služeb společnosti bergfex, u nichž existuje podezření, že jsou protiprávní nebo porušují smlouvu, zejména v případě trestných činů, jako je podněcování k nenávisti (§ 130 StGB) nebo zobrazování násilí (§ 131 StGB), nebo v případě závažného porušení Všeobecných obchodních podmínek společnosti bergfex.

9.2 Souhlasím s tím, aby mě společnost bergfex informovala e-mailem v newsletterech o nových funkcích, nabídkách a akcích společnosti bergfex, zasílala mi osobní statistiky na stránce "Můj bergfex", upozorňovala mě na nové soukromé zprávy nebo záznamy v knize návštěv na mé profilové stránce a/nebo mě seznamovala se službami a produkty společností, se kterými společnost bergfex spolupracuje. Z odběru newsletteru se mohu kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného v příslušném newsletteru nebo prostřednictvím nastavení v mém profilu.

9.3 Souhlasím s tím, aby společnost bergfex používala údaje uvedené v mém profilu (např. také věk, pohlaví a filmový vkus) a moje hodnocení lyžařských středisek, aby mi mohla nabízet personalizované služby a obsah.

9.4 Pokud jsem se zaregistroval/a u společnosti bergfex prostřednictvím svého účtu na Facebooku pomocí aplikace Facebook Connect na webových stránkách společnosti bergfex a souhlasil/a jsem s tím, aby společnost Facebook předala mé údaje z Facebooku společnosti bergfex, souhlasím tímto s tím, aby společnost bergfex použila mé údaje z Facebooku pro účely popsané v bodech 9.2 až 9.3.
Télécharger l'application
1. otevřete aplikaci caméra ve svém smartphonu.
2 Orientez la caméra versus le code QR
3. téléchargez bergfex: randonnée & trace GPS